Les runes del Castellar de Meca foren conegudes i descrites ja per Escolano, Cavanilles, Pierre Paris, Schulten, i especialment per Julián Zuazo, entre d’altres.

Segons els estudiosos del tema, va estar habitat des del segle IV abans de Crist i fins el segle II de la nostra era, època en que fou destruit pels romans

Fou construit en un lloc inaccesible, protegit y enmurallat.

Poseeix camins excavats en la roca, amb varios ramals. Son visibles les marques de les rodes dels carros.

També són visibles aljubs de varios tamanys, alguns dels quals es pensa que foren utilitzats com a sitges.